1. Trustee members or School Management Committee

Name & Address

Designation

1. Smt. Sharayu Keshav Phanase

   12, Lokesh A., S. No.676,

   Bibvewadi, Pune 411036.

Chair-person

2. Shrikant Keshav Phanase

   Palshet, District Guhagaraji, Ratnagiri.

Secretary

3. Padma Shrikant Phanase

   Palshet, District Guhagaraji, Ratnagiri.

Trustee

4. Uday Keshav Phanase

    3-Manoket Ingale Bldg.

   Dindayal Upadhyay Cross road,

   Vishnu nagar, Dombivali(west)

 

Trustee

5. Vaidehi Ramchandra Joshi

    Vastukalpa Society, Purtata Bangalow,

Bibvewadi, Pune 48.

Trustee

 

6. Chandrakant Bharat Bansode

    CA/13, Chavan nagar, Pune 48

Trustee

7.  Sandip Natwarlal Mehta

   Sandip Bhagyashri Society,

   Bibvewadi, Pune 37.

Member

 

 

 1. Staff Members

Mrs. ARCHANA PANDE (MSc. B.Ed)               PRINCIPAL

PRIMARY -SECTION

 • Neeta Sakri (B.A., D.Ed.)
 • Bharati Deshmane (B.A., D.Ed.)
 • Susmita Gaikwad(B.A.)
 • Usha Kulal (B.A., D.Ed.)
 • Ramprabha Telgu(B.A.)
 • Jyoti Bhosale (B.A., D.Ed.)
 • Shaheen Khan (B.Com)
 • Anuja Jorwekar(B.A., D.Ed.)
 • Sheetal Sutar

SECONDARY SECTION

 • Sarita Shetty (H.Sc., D.Ed.)
 • Prachi Bajare (B.A., B Ed.)
 • Yasmeen Shaikh (M.Sc., D.Ed.)
 • Meena Chavan (M.A., B.Ed.)
 • Manasi Shingane (B.A., B.Ed.)
 • Jayashri Bandal (B.A., B.Ed.)
 • Prajakta Kulkarni (M.Sc., B.Ed.)
 • Samija Shaikh (M.A., B.Ed.)
 • Poonam Washikar (HSC, D.Ed.)
 • Vaishali Edke (M.C.M., D.Ed.)
 • Yogesh Jadhav (M.A., B.Ed.)
 • Ranjana Yadav (Head Clerk)